Asmmed Sławomir Opajdowski - kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przychodni.

Asmmed Sławomir Opajdowski - kompleksowe rozwiązania informatyczne Kamsoft dla placówek medycznych

Asmmed Sławomir Opajdowski - kompleksowe rozwiązania informatyczne Kamsoft dla przychodni i placówek medycznych

Informacje o Asmmed Sławomir Opajdowski - kompleksowe rozwiązania informatyczne Kamsoft dla przychodni

Asmmed - Sławomir Opajdowski

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przychodni, począwszy od audytu, analizy potrzeb, projektowania, wdrożenia systemów informatycznych, aż  po szkolenie personelu, przygotowanie pakietów danych dla NFZ  oraz bieżącą pomoc i nadzór informatyczny. Naszą specjalizacją są wdrożenia, szkolenia i rozliczenia z NFZ KS-Somed i KS-LZLR-P. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje Państwu najwyższą jakość usług, potwierdzoną rekomendacjami naszych klientów.

Jesteśmy Autoryzowanym Partnerem firmy KAMSOFT – lidera wyspecjalizowanego oprogramowania dla komercyjnych placówek medycznych oraz  podmiotów posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28.04.2011r. „O systemie informacji w ochronie zdrowia” oferowane przez nas systemy informatyczne zwalniają z obowiązku prowadzenia papierowej dokumentacji medycznej.

Pomoc zdalna

pobierz aplikację Team Viewer

Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji pulpitu zdalnego Team Viever, która umożliwi nam zdalne rozwiązywanie bieżących problemów bezpośrednio na Twoim komputerze.

 

pobierz plik

Kompleksowe usługi informatyczne

dla placówek medycznych

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania informatyczne dla placówek medycznych z zakresu elektronicznej dokumentacji medycznej, wdrożeń systemów medycznych i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • audyt obecnego systemu zarządzania dokumentacją medyczną
 • opracowanie procedur dla personelu medycznego w procesie wdrażania EDM
 • kompleksowe planowanie procesu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacja Medycznej
 • wdrożenie EDM w oparciu o wybrane przez klienta rozwiązania Kamsoftu
 • analiza przedwdrożeniowa pod kątem doboru systemu informatycznego
 • pomoc w wyborze rozwiązania informatycznego
 • instalacja i konfiguracja systemu
 • szkolenie personelu w zakresie korzystania z systemu
 • bieżąca pomoc i nadzór informatyczny
 • przygotowanie danych do rozliczeń
 • sporządzanie raportów statystycznych, rozliczeniowych itp.
 • prowadzenie list oczekujących
 • prowadzenie całej sprawozdawczości w imieniu świadczeniodawcy
Kamsoft - pakiet oprogramowania dla przychodni - Asmmed Sławomir Opajdowski

dla placówek medycznych

Jesteśmy Autoryzowanym Partnerem firmy KAMSOFT – lidera wyspecjalizowanego oprogramowania dla komercyjnych placówek medycznych oraz  podmiotów posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy pełną gamę specjalistycznego oprogramowania medycznego Kamsoft, a naszą specjalizacją są wdrożenia, szkolenia i rozliczenia z NFZ KS-Somed i KS-LZLR-P.

 • Kamsoft - pakiet oprogramowania dla przychodni - Asmmed Sławomir Opajdowski

  Ks-somed

  Najlepsze rozwiązania dla najbardziej wymagających – KS-SOMED to system informatyczny nowych możliwości. Doświadczenie firmy oraz ogromna wiedza merytoryczna na temat funkcjonowania placówek służby zdrowia pozwoliły stworzyć oprogramowanie dopasowane do potrzeb naszych klientów. Nasze rozwiązania wyróżniają realne korzyści dla klientów:

  • mniej czynności administracyjnych – zwiększenie automatyzacji pracy (np. generowanie wydruków dokumentacji medycznej jak recepty, rozliczenia finansowe z Płatnikami, itd.),
  • scalenie informacyjne poszczególnych części placówki – w KS-SOMED przewidziano podsystemy zarówno do wspomagania pracy tzw. części medycznej (rejestracja pacjentów, gabinety lekarskie), jak i administracyjnej (dział finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, statystyka medyczna, itd.).
  • oszczędność czasu,
  • łatwe i szybkie gromadzenie dokumentacji medycznej – dzięki Elektronicznym Formularzom Medycznym,
  • dostęp do baz wiedzy – np. bazy leków i środków ochrony zdrowia (opcja), bazy chorób wg klasyfikacji ICD-10 (opcja), itd.,
  • sprawne zarządzanie jednostką – system umożliwia przeprowadzenie szerokiej analizy danych będącej podstawą podejmowanych decyzji o strategicznym znaczeniu,
  • ochrona danych medycznych.
  • …oraz wiele innych.

  Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest firma KAMSOFT S.A.

 • Kamsoft - pakiet oprogramowania dla przychodni - Asmmed Sławomir Opajdowski

  KS-GLR

  Dlaczego tak wielu lekarzy korzysta w codziennej pracy z KS-GABINET? Odpowiedź jest prosta – ponieważ dzięki KS-GABINET będziecie Państwo mogli m.in.:

  • doskonale zorganizować pracę całego gabinetu,
  • planować wizyty pacjentów oraz własny czas pracy,
  • w szybki i przejrzysty sposób gromadzić oraz generować dokumentację medyczną,
  • korzystać z rozbudowanych baz, w tym bazy leków i środków farmaceutycznych,
  • tworzyć automatycznie wydruki recept, skierowań, zaleceń dla pacjentów,
  • prowadzić rozliczenia finansowe z płatnikami (Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentem prywatnym),
  • sprawnie zarządzać zebranymi danymi.

  Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest firma KAMSOFT S.A

 • Kamsoft - pakiet oprogramowania dla przychodni - Asmmed Sławomir Opajdowski

  KS-PPS

  Podstawowy Program Świadczeniodawcy jest zupełnie nowym systemem, stworzonym w następstwie wprowadzenia tzw. Otwartych Formatów Wymiany Danych z Oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ).

  Głównym zadaniem oprogramowania jest pełne wspomaganie obsługi kontraktów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ, organizacja wizyt pacjentów oraz generowanie podstawowej dokumentacji medycznej.

  Na bazie wieloletniego doświadczenia KAMSOFT w projektowaniu rozwiązań informatycznych dla ochrony zdrowia powstał produkt prosty w obsłudze, przejrzysty w budowie oraz poszerzony o funkcje ułatwiające obsługę pacjenta w gabinecie lekarskim. W ten sposób KAMSOFT oferuje wszystkim świadczeniodawcom nową, alternatywną do dotychczas znanych, metodę informatyzacji.

  Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest firma KAMSOFT S.A.

Współpraca z OSOZ - pakiet oprogramowania dla przychodni - Asmmed Sławomir Opajdowski

Współpraca z OSOZ

Zapewniamy pomoc w zakresie nawiązania współpracy placówki opieki zdrowotnej z systemem OSOZ

OSOZ - pakiet oprogramowania dla przychodni - Asmmed Sławomir Opajdowski

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ to nowoczesny projekt z zakresu telemedycyny ułatwiający przepływ informacji potrzebnych w procesie leczenia pomiędzy pacjentem, lekarzem i farmaceutą.

W ramach współpracy z OSOZ lekarz uzyskuje możliwość skorzystania z wielu rozwiązań usprawniających codzienną pracę. Są to m.in.:

 • dostęp do historii leczenia pacjenta zgromadzonej na Indywidualnym Koncie Zdrowotnym, bezpośrednio z wykorzystywanego w placówce programu medycznego,
 • dostęp do aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Farmaceutycznego wraz z otrzymaniem automatycznego komunikatu ostrzegawczego w przypadku próby zlecenia pacjentowi leku zakwestionowanego przez GIF,
 • elektroniczny obieg recept oraz elektroniczny obieg skierowań na badania laboratoryjne, do lekarza specjalisty, do szpitala wraz z otrzymaniem informacji zwrotnej o zrealizowanym badaniu,
 • rejestracja on-line – umożliwienie pacjentom samodzielnej rezerwacji wizyt poprzez udostępnienie w OSOZ terminarza wizyt lekarza bezpośrednio z programu medycznego wykorzystywanego w placówce
 • powiadomienia SMS – możliwość wysyłki wiadomości SMS do pacjentów bezpośrednio z programu medycznego,

Pacjenci w ramach systemu mają możliwość prowadzenia bezpiecznych Indywidualnych Kont Zdrowotnych i automatycznego gromadzenia na nich informacji o zdrowiu. Więcej na www.osoz.pl.

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest firma KAMSOFT S.A.

Ubezpieczenia Medyczne

Ubezpieczenie OC Podmiotu Leczniczego to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie placówki przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta. W ramach oferty proponujemy ubezpieczenie OC obowiązkowe regulowane przepisami prawa.  Doskonałym uzupełnieniem tego ubezpieczenia jest OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony.

Ubezpieczenie OC Lekarza i Lekarza Dentysty to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta. Dla lekarzy prowadzących praktykę lekarską jest to ubezpieczenie obowiązkowe, regulowane przepisami prawa. Doskonałym uzupełnieniem tego ubezpieczenia jest OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony.

Ubezpieczenie OC Pielęgniarki i Położnej to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta. Doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia obowiązkowego jest OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony, a także umożliwia uzyskanie wyższych sum gwarancyjnych.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń – Pani Beata, tel. 516-619-635

OSOZ - pakiet oprogramowania dla przychodni - Asmmed Sławomir Opajdowski